Home Visie Werkwijze Personal Training Massage Team Hulphond Tarieven

Huisregels Personal Training

 

Wij stellen het zeer op prijs als u zich aan de huisregels van JES wilt houden. Indien dit niet het geval is, behoudt het management van JES zich het recht voor om u te vragen de sportschool te verlaten. Onderstaande regels zijn opgesteld om het trainen in de sportschool zo plezierig mogelijk te houden voor iedereen. Dank u voor uw begrip.

 

# Zoals u zult begrijpen, is het gebruik of het verhandelen van verboden middelen binnen JES niet toegestaan. Roken is eveneens niet toegestaan.

 

# Het is voor uw medesporters prettig wanneer u uw mobiele telefoon in de trainingsruimte niet gebruikt om te telefoneren. We hopen dat u dit wilt respecteren.

 

# We vinden het belangrijk, dat al onze cliënten zich op hun gemak voelen bij JES en in een prettige omgeving kunnen trainen. U kunt ons hierbij helpen door ook rekening te houden met de andere sporters; ga bijvoorbeeld niet voor iemand staan die de spiegel gebruikt. Indien u de ruimte voor de spiegel nodig heeft, vraag dan aan de andere sporter of hij of zij er bezwaar tegen heeft, als u de ruimte deelt of u kunt ervoor kiezen om even te wachten.

 

# Voor uw comfort en de hygiëne hebben we altijd schone handdoeken klaarliggen. Er hangt ook papier om transpiratie van een toestel of de grond te verwijderen.

 

# We stellen het op prijs wanneer u tijdens het vrij trainen de materialen zoals matjes, stangen of gewichten terug wilt leggen waar ze horen. Laat ook geen zware gewichten op een toestel zitten. Dank u. De volgende persoon is misschien minder sterk en kan een blessure oplopen bij het verwijderen van de zware gewichten.

 

# We waarderen het als u zich gepast kleedt wanneer u komt trainen en met schone sportschoenen de zaal betreedt. We adviseren u tevens om gemakkelijk zittende kleding te dragen, die geen reden tot aanstoot geeft.

 

# Het is voor uzelf en uw medesporters prettig als u schoon en fris bent als u gaat trainen. Het is tevens niet fijn om te moeten trainen in de lucht van iemands parfum of aftershave. Dank u voor uw begrip.

 

# Uit veiligheidsoverwegingen willen we u erop wijzen dat JES geen geschikte locatie voor jonge kinderen is.

 

# Discretie staat bij ons hoog in het vaandel.

 

  CONTRACTVOORWAARDEN PERSONAL TRAINING

 

# Wanneer u een abonnement aangaat, heeft deze een minimale duur van 3 maanden. Personal training sessies dienen binnen de abonnementsduur te worden benut. Na de abonnementstermijn vervallen de trainingen. Restitutie van betaalde gelden vindt niet plaats. Leden met een abonnement mogen onbeperkt vrij trainen. We raden u wel aan om uw trainingsprogramma voor uw ‘vrije trainingen’ af te stemmen met uw personal trainer.

 

# Naast een lidmaatschap d.m.v. een abonnement biedt JES strippenkaarten aan. Bij een strippenkaart koopt u een vast aantal trainingen (10 of 20) in, die u flexibel kunt benutten. Een strippenkaart is exclusief de mogelijkheid om vrij te trainen en exclusief andere extra diensten waar leden van JES gebruik van kunnen maken. Strippenkaarten dienen binnen een bepaalde termijn (6 maanden of 12 maanden, afhankelijk van het aantal ingekochte trainingen) te worden benut. Hierna vervallen de ritten. Restitutie vindt niet plaats.

 

# We bieden u 1 of 2 proeftrainingen aan om te bepalen hoe we u het beste kunnen helpen en welk abonnement het beste bij uw doelstelling en planning past. Inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier.

 

# U kunt trainingen tot 6 uur voorafgaand aan een training kosteloos afzeggen of verzetten. Wanneer u korter voor een training afzegt, moeten we deze training helaas in rekening brengen.

 

# In geval van een langdurige ziekte of blessure willen we u vragen om schriftelijk contact met ons op te nemen om het abonnement tijdelijk stop te zetten (met bewijs van de huisarts).

 

# Het is niet mogelijk om een abonnement tussentijds te stoppen of tijdelijk te stoppen, tenzij hier een heel uitzonderlijke reden voor is en het management van JES hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

# Alle lidmaatschappen zijn individueel. Abonnementen zijn persoonlijk en trainingen zijn niet uitwisselbaar. Voor de berekening van de abonnementstarieven houden we rekening met de mogelijkheid van meerdere abonnementen op 1 huisadres.

 

# Wij verwelkomen leden vanaf 12 jaar. Leden jonger dan 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouders (met ouderlijk gezag) te hebben.

 

# Alle personal training sessies zijn bij JES in Laren. Tarieven voor personal training op locatie zijn op aanvraag. Voor trainingen op locatie bereken we reiskosten en reistijd en geldt een BTW tarief van 21%.

 

# Personal training sessies zijn individuele trainingen van 60 minuten.

 

# Personal trainingen zijn inclusief water en handdoek.

 

# In het kader van een goede service en beveiliging van de persoonsgegevens zullen we een digitale foto van u maken, die toegevoegd wordt aan uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Deze persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van JES gebruikt.

 

# JES behoudt zich het recht voor de abonnementstarieven aan te passen. Wijzigingen zullen we via email en via uw trainer communiceren.

 

# Ingeplande trainingen en afspraken met personal trainers zijn op basis van beschikbaarheid. We zullen onze uiterste best doen om uw training in te plannen met een van uw vaste trainers op een geschikt tijdstip, maar indien dit niet mogelijk is, staat het JES vrij om trainingen te verzetten naar een andere personal trainer.

 

# JES mag een cliënt weigeren, indien hier een relevante reden voor is.

 

# JES behoudt zich het recht voor de voorwaarden, openingstijden en abonnementsprijzen aan eventuele gewijzigde omstandigheden aan te passen. Indien we tijdens algemeen erkende feestdagen/ schoolvakanties de openingstijden wijzigingen of de sportschool (gedeeltelijk) sluiten, zullen we u hierover informeren.

 

Betalingsvoorwaarden

 

# Abonnementen worden maandelijks, voorafgaand aan de trainingen, in rekening gebracht. Abonnementen worden automatisch geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen met het management van JES.

 

# Bij vooruitbetaling van jaarabonnementen kunnen we u een korting van 5% aanbieden.

 

# Strippenkaarten dienen voorafgaand aan de trainingen in z’n geheel te zijn betaald.

# Wanneer een incasso wordt gestorneerd zal JES de administratieve kosten + wettelijke rente bij het lid verhalen. Niet nakomen van betaling betekent dat de toegang tot JES tijdelijk of definitief kan worden geweigerd en rechtsmaatregelen zullen worden genomen. Restitutie van betaalde gelden vindt niet plaats.

 

Aansprakelijkheid

 

# We vragen u alle relevante medische klachten/ aandoeningen aan uw trainer te melden. Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s bij het trainen. JES is niet aansprakelijk indien iemand enige vorm van lichamelijk letsel oploopt door het niet opvolgen van de instructies van de trainer of een blessure of ander letsel oploopt tijdens het vrij trainen. JES is tevens niet aansprakelijk voor blessures/ letsel door het verkeerd uitvoeren van de oefeningen.

 

# Indien JES, door wat voor reden dan ook, geen trainer en/ of sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat u ermee akkoord dat er niet getraind kan worden. Als een dergelijke situatie langer dan 21 dagen duurt, heeft u het recht om het abonnement stop te zetten.

 

# Alle schade die moedwillig door iemand aan JES eigendommen of eigendommen van andere leden wordt toegebracht, kan op hem of haar worden verhaald.

 

Risico

 

# JES is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of waardevermindering van uw bezittingen binnen de sportschool.

JES PERSONAL TRAINING

Jordaan 10b

1251 PC Laren

 

035 - 538 44 88

info@jeslaren.nl

www.jeslaren.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 06:00-22:00

Vrijdag 06:00-20:00

Zaterdag 06:00-14:00

 zondag 07:00-14:00

 

 

Huisregels & algemene voorwaarden

Photocredits: Marco Heyda

Huisregels Massage

 

Wij stellen het zeer op prijs als u zich aan de huisregels van JES wilt houden. Indien dit niet het geval is, behoudt het management van JES zich het recht voor om u te vragen JES te verlaten. Onderstaande regels zijn opgesteld om het verblijf bij JES zo plezierig mogelijk te houden voor iedereen. Dank u voor uw begrip.

 

# Het is voor u en uw masseur prettig wanneer u uw mobiele telefoon in de massage ruimte uit wilt zetten. We hopen dat u dit wilt respecteren.

 

# Voor uw comfort en hygiëne hebben we badjassen, handdoeken en slippers klaarliggen.

 

# Op de begane grond bevinden zich kleedruimten en douches. U vindt hier tevens kluisjes voor uw waardevolle bezittingen.

 

# We adviseren u om gepast ondergoed te dragen tijdens de massage, wat geen reden tot aanstoot geeft. Dank u.

 

# Het is voor uzelf en uw masseur prettig als u schoon en fris bent als u wordt gemasseerd.

 

# Massage is voor volwassenen – vanaf 18 jaar.

 

# We vinden het belangrijk dat al onze cliënten zich op hun gemak voelen bij JES en in een prettige omgeving kunnen ontspannen.  Indien u dit niet alszodanig ervaart, hopen we dat u deze feedback met het management wilt delen.

CONTRACTVOORWAARDEN MASSAGE

 

# We bieden leden van JES  (eenmalig) een massage van 30 minuten aan om te bepalen hoe we u het beste kunnen helpen en welk type massage het beste bij uw wensen zou aansluiten. Voorafgaand aan de massage dienen niet-JES leden hun NAW gegevens bij de receptie te hebben afgegeven.

 

# JES leden met een abonnement kunnen een personal training inwisselen voor een massage van 60 min. Indien het tarief wat u voor een training betaalt, afwijkt van het tarief voor een massage, wordt het verschil niet verrekend. Er vindt geen restitutie plaats.

 

# U kunt uw massage tot 6 uur voorafgaand aan een massage kosteloos afzeggen of verzetten. Wanneer u korter voor een massage afzegt of verzet, moeten we deze massage helaas in rekening brengen. U kunt uw massage afzeggen of verzetten via de receptie van JES. We kunnen helaas geen rechtstreekse email, tekst berichten of telefoontjes aan de masseurs accepteren als officiële afzegging.

 

# Wij verwelkomen in principe massage cliënten vanaf 18 jaar. Uitzonderingen dienen te worden besproken met het management van JES.

 

# Alle massages zijn individueel.

# Alle massages zijn bij JES Laren. Voor massages op locatie berekenen we reiskosten en –reistijd en geldt een BTW tarief van 21%.  Exacte tarieven voor personal training op locatie zijn op aanvraag.

 

# Massages zijn individuele sessies van 30 of 60 minuten.

# Massages zijn inclusief gebruik van badjas, slippers, handdoek, water, koffie/ thee en fruit.

 

# JES behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Wijzigingen zullen we via email en via uw masseur communiceren.

 

# Ingeplande afspraken met onze masseurs zijn op basis van beschikbaarheid. We zullen onze uiterste best doen om uw massage in te plannen met een van uw vaste masseurs op een geschikt tijdstip, maar indien dit niet mogelijk is, behoudt JES zich het recht om behandelingen te verzetten naar een andere masseur.

 

# JES mag een cliënt weigeren, indien hier een relevante reden voor is.

 

# JES behoudt zich het recht voor de voorwaarden, openingstijden en abonnementsprijzen aan te passen. Indien we tijdens feestdagen, schoolvakanties of voor een andere gelegenheid de openingstijden wijzigen of de club (gedeeltelijk) tijdelijk sluiten, zullen we u hierover informeren.

 

BETALINGSCONDITIES

 

# Massages dienen ter plaatse, bij de receptie van JES, te worden voldaan.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

# We vragen u om alle relevante medische klachten/ aandoeningen aan uw masseur te melden. Het is belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van eventuele risico’s bij het masseren. JES is niet aansprakelijk voor een blessure/ letsel als gevolg van het niet opvolgen van advies van de masseur.

 

# Indien JES, door wat voor reden dan ook, geen masseur en/ of massagefaciliteiten kan bieden, gaat u ermee akkoord dat er niet gemasseerd kan worden.

 

# Alle schade die moedwillig door iemand aan JES eigendommen of eigendommen van andere leden wordt toegebracht, kan op hem of haar worden verhaald.

 

# JES is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of waardevermindering van uw bezittingen binnen de club.